Предстоящи тегления

ПРЕДСТОЯЩИ ТЕГЛЕНИЯ В „ПЕЧАЛБИ ПЛЮС - ДИАМАНТЕНИ ПЕЧАЛБИ“

Дати на теглене и обявяване на печалбите
в Играта в предаването на Спорт Тото,
излъчвано на живо през Facebook и Youtube

Период на валидна регистрация
на талони (от - до)

Печалба

15.01.2023 г.
от 1
9:00 ч до 19:30 ч.

от 00:00:00 ч. на 08.01.2023 г.
до 23:59:59 ч. на
14.01.2023 г.

300 лева

500 лева

22.01.2023 г.
 от 1
9:00 ч до 19:30 ч.

от 00:00:00 ч. на 15.01.2023 г.
до 23:59:59 ч. на 21.
01.2023 г.

300 лева

500 лева

29.01.2023 г.
 от 1
9:00 ч до 19:30 ч.

от 00:00:00 ч. на 22.01.2023 г.
до 23:59:59 ч. на 28.
01.2023 г.

300 лева

500 лева

05.02.2023 г.
 от 1
9:00 ч до 19:30 ч.

от 00:00:00 ч. на 29.01.2023 г.
до 23:59:59 ч. на 0
4.02.2023 г.

300 лева

500 лева

12.02.2023 г.
 от 1
9:00 ч до 19:30 ч.

от 00:00:00 ч. на 05.02.2023 г.
до 23:59:59 ч. на 11.
02.2023 г.

300 лева

500 лева

19.02.2023 г.
 от 1
9:00 ч до 19:30 ч.

от 00:00:00 ч. на 12.02.2023 г.
до 23:59:59 ч. на 18.
02.2023 г.

300 лева

500 лева

26.02.2023 г.
 от 1
9:00 ч до 19:30 ч.

от 00:00:00 ч. на 19.02.2023 г.
до 23:59:59 ч. на 25.
02.2023 г.

300 лева

500 лева

05.03.2023 г.
 от 1
9:00 ч до 19:30 ч.

от 00:00:00 ч. на 26.02.2023 г.
до 23:59:59 ч. на
04.03.2023 г.

300 лева

500 лева

12.03.2023 г.
 от 1
9:00 ч до 19:30 ч.

от 00:00:00 ч. на 05.03.2023 г.
до 23:59:59 ч. на 11.
03.2023 г.

300 лева

500 лева

19.03.2023 г.
 от 1
9:00 ч до 19:30 ч.

от 00:00:00 ч. на 12.03.2023 г.
до 23:59:59 ч. на 1
8.03.2023 г.

300 лева

500 лева

26.03.2023 г.
 от 1
9:00 ч до 19:30 ч.

от 00:00:00 ч. на 19.03.2023 г.
до 23:59:59 ч. на
25.03.2023 г.

300 лева

500 лева

26.03.2023 г.
 от 1
9:00 ч до 19:30 ч.

от 00:00:00 ч. на 08.01.2023 г.
до 23:59:59 ч. на
25.03.2023 г.

1 000 лв.

2 000 лв.

3 000 лв.

 
ПРЕДСТОЯЩИ ТЕГЛЕНИЯ В „ПЕЧАЛБИ ПЛЮС - ТРИТЕ 777-ци“
Дати на теглене и обявяване на печалбите
в Играта в предаването на Спорт Тото,
излъчвано на живо през Facebook и Youtube
Период на валидна регистрация
на талони (от - до)
Печалба
06.04.2023 г.
от 18:45 ч до 19:30 ч
от 00:00:00 ч на 05.01.2022 г.
до 23:59:59 ч на 05.04.2023 г.
777 лв.