Предстоящи тегления

 
ПРЕДСТОЯЩИ ТЕГЛЕНИЯ В „ПЕЧАЛБИ ПЛЮС - ЗЛАТНА ЕСЕН“
 
Дати на теглене и обявяване на печалбите
в Играта в предаването на Спорт Тото,  излъчвано на живо през Фейсбук
Период на валидна регистрация
на талони (от - до)
Печалба
19.09.2021 г.
от 1
9:00 ч до 19:30 ч.
от 00:00:00 ч. на 14.09.2021 г.
до 23:59:59 ч. на 18.
09.2021 г.
300 лева
500 лева
600 лева
26.09.2021 г.
 от 1
9:00 ч до 19:30 ч.
от 00:00:00 ч. на 19.09.2021 г.
до 23:59:59 ч. на 25.
09.2021 г.
300 лева
500 лева
600 лева
03.10.2021 г.
 от 1
9:00 ч до 19:30 ч.
от 00:00:00 ч. на 26.09.2021 г.
до 23:59:59 ч. на 02.10.202
1 г.
300 лева
500 лева
600 лева
10.10.2021 г.
 от 1
9:00 ч до 19:30 ч.
от 00:00:00 ч. на 03.10.2021 г.
до 23:59:59 ч. на 09.10.202
1 г.
300 лева
500 лева
600 лева
17.10.2021 г.
 от 1
9:00 ч до 19:30 ч.
от 00:00:00 ч. на 10.10.2021 г.
до 23:59:59 ч. на 16.10.202
1 г.
300 лева
500 лева
600 лева
24.10.2021 г.
 от 1
9:00 ч до 19:30 ч.
от 00:00:00 ч. на 17.10.2021 г.
до 23:59:59 ч. на 23.10.202
1 г.
300 лева
500 лева
600 лева
31.10.2021 г.
 от 1
9:00 ч до 19:30 ч.
от 00:00:00 ч. на 24.10.2021 г.
до 23:59:59 ч. на 30.10.202
1 г.
300 лева
500 лева
600 лева
07.11.2021 г.
 от 1
9:00 ч до 19:30 ч.
от 00:00:00 ч. на 31.10.2021 г.
до 23:59:59 ч. на 06.11.202
1 г.
300 лева
500 лева
600 лева
14.11.2021 г.
 от 1
9:00 ч до 19:30 ч.
от 00:00:00 ч. на 07.11.2021 г.
до 23:59:59 ч. на 13.11.202
1 г.
300 лева
500 лева
600 лева
14.11.2021 г.
 от 1
9:00 ч до 19:30 ч.
от 00:00:00 ч. на 14.09.2021 г.
до 23:59:59 ч. на 13.11.202
1 г.
1000 лева
2000 лева
3000 лева
 
 

ПРЕДСТОЯЩИ ТЕГЛЕНИЯ В „ПЕЧАЛБИ ПЛЮС - ТРИТЕ 777-ци“

Дати на теглене и обявяване на печалбите
в Играта в предаването на Спорт Тото,
излъчвано на живо през Фейсбук
Период на валидна регистрация
на талони (от - до)
Печалба
02.09.2021 г.
от 18:45 ч до 19:30 ч
от 00:00:00 ч на 06.05.2021 г.
до 23:59:59 ч на 01.09.2021 г.
777 лв.
23.12.2021 г.
от 18:45 ч до 19:30 ч
от 00:00:00 ч на 02.09.2021 г.
до 23:59:59 ч на 22.12.2021 г.
777 лв.